Móczárné Zsuzsanna

Dr. Móczár Istvánné Bánki Zsuzsanna
(Győr, 1950. július 19.)

Általános és középiskoláit Győrben végezte el, majd Pécsre került a tanárképző főiskolára, ahol orosz-történelem szakos tanárként végzett. Férjével ott ismerkedett meg, házasságot 1970-ben kötöttek. Férjével rövid időre Győrbe költöztek a szülei lakásába. 1974-ben megszületett kislányuk. Még ebben az évben Maglód-Nyaralóra költöztek, ahol férje körzeti orvosként kezdte el pályafutását. A Nyaralói Iskolában pedagógushiány miatt Sereg Gyula igazgató kérésére - a GYES-t megszakítva - beállt tanítani. Gyakorlatilag azóta folyamatosan dolgozik pedagógusként Maglódon. Ladányi János igazgató áthelyezését kérte a Központi Iskolába, ahol orosz-történelem szakos tanárként dolgozott tovább. 1988-ban, miután Ladányi János váratlanul külföldre távozott, Zsuzsát megválasztották a Központi Iskola igazgatójának.

A rendszerváltást követően új erővel fogott az iskola átszervezéséhez. 1994-ben, - Bezzegh István polgármester sugalmazására - a képviselő-testület a második fordulóban nem választotta meg újra a Központi Iskola vezetőjének. A patthelyzetet követően indulatok szabadultak el, a pedagógusok, a szülők és a képviselők részéről. "Ki legyen az igazgató Maglódon?" címmel cikk jelent meg a Népszabadságban 1994. június 25-én. Úgy érezte, hogy az MSZP választási győzelme kavart bele a maglódi iskolaválasztásba - írta a lap. A történteket azóta feldolgozta magában, nem futamodott meg, ott maradt iskolájában a katedra mellett és a tanításban leli örömét.

1998-ban második diplomáját szerezte meg, a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékén közoktatási vezetői szakon. Egy gyermeke van. Dr. Móczár Katalin háziorvos  átvette az orvosi praxist édesapjától, aki a Bt-ben alkalmazottként dolgozik. 

Dr. Móczár Istvánné Sereg Gyula volt igazgató
emléktáblájának avatásán, 1993. július 4-én

 

Dr. Móczár Istvánné 30 éves jubileumi elismerése 2002. augusztus 30-án

Főiskolásként a 400 ágyas klinikánál Pécsett

Tanáravatása 1972-ben, Pécsett. (Távolban az ajtó jobb oldalán, férje, Móczár István)

Pedagógusok az ünnepség előtt
a tanáriban

Kőbalta a neolitikumból

A téma a Római
Birodalom bukása (2000)

A téma a Római Birodalom bukása (2000)

Emberiség az őskorban  (2001)

Emberiség az őskorban (2001)

Zsuzsa osztályával a 6B-vel 

Elismerő oklevél

Új iskolaigazgató, új koncepcióval
A tudásért meg kell dolgozni

(Pest megyei Hírlap, 1989. augusztus 30. szerda)

Még a nyár elején pályázatot hirdetet a Maglódi Nagyközségi Tanács az általános iskola igazgatói állás betöltésére. A pályázat anyagából, a szakmai önéletrajzból kiderült, hogy erre a legalkalmasabb jelölt dr. Móczár Istvánné. A nevelőtestületi értekezlet - titkos szavazással, hatalmas szavazattöbbséggel - javasolta az igazgatói állás betöltésére. A legutóbbi tanácsülésen pedig rendkívüli módon, közfelkiáltással kinevezték e fontos posztra.
A határozottságával tiszteletet parancsoló, rendkívül megnyerő modorú és minden szavával, cselekedetével hatalmas belső energiáról tanúskodó tanárnő a pécsi tanárképző főiskola orosz-történelem szakán szerzett tanári oklevelet. 1974 óta tanít Maglódon.

Szóban és tizenkét gépelt oldalon meghatározott új vezetési koncepciója miatt voksoltak tanártársai rá. Elképzelései megvalósítása esetén, szinte forradalmasítja a csaknem 1 ezer 200 maglódi gyerek tanítási programját.
Megkérem Móczárnét, mondjon néhány szót vezetési programjáról:
- Pályázatomban világosan kifejtettem: az iskolai munka, az oktatás, a nevelés a jövőnket, mindannyiunk jövőjét alapozta meg, és abban nyeri el igaz értelmét, hogy a múlt értékei és a jelen erőfeszítései egyesülnek benne. Az új oktatási törvény a korábbinál lényegesebben nagyobb feladatokat és önállóságot ad az általános iskolának, de kívánok élni azzal a lehetőséggel is, hogy alakuljon ki az iskola sajátos autonóm arculata.

2001-ben osztályával

 

Zsuzsi 5/B osztályával

Osztály alulnézetben

- Sok szülő és gyerek óhaja, hogy több idegen nyelvet szeretnének tanulni. Ennek jelenleg jogi akadálya van, mert a kormányzati szervek jelenleg nem tudják lehetővé tenni, hogy egyszerre ennyi nyelvet oktassunk. Többirányú terveink vannak, erről most korai beszélni. De ha valaki tud ajánlani szakképzett nevelőt, szívesen látjuk magunk között, akkor azonnal beindítjuk az oktatást.
- A munka és személyi feltételeket hogyan oldják meg?
- Technikai eszközeinket a korszerűbb oktatásnak megfelelően gyarapítjuk a fenntartó szervek és a szülők támogatásával. Javítjuk az oktatási feltételeket, a nevelőknek jobb munkakörülményeket teremtünk belső átalakításokkal. A szakos ellátottság az alsó tagozatban teljes, a felső tagozaton a jelenlegi szaktanárlétszámot növelni kívánjuk. A tanács több szolgálati lakást és egyéb szociális kedvezményeket nyújt a pedagógusok számára. Minden olyan törekvést segíteni kívánok, amely a nyugodt légkörű, jó hangulatú tantestület kialakítását célozza.

 


Család az igazgatói szobában