Dr. Móczár István ars poeticája
(Maglód a harmadik évezred küszöbén című, most készülő könyvből)

 

Dr. Móczár István 1974 óta dolgozik háziorvosként Maglódon. Család orvosi hivatása mellett közéleti tevékenységével is kivívta a község lakóinak tiszteletét. Sokan nem értik megszállottságának mozgatórugóit, nem ismerik hitvallását. Élete során mindig az "arany középutat" választotta. Függetlenségét soha nem adta fel! Ellene van minden politikai, világnézeti, nemzetiségi vagy egyéb társadalmi törésvonal jelentette megosztottságnak. Vallja, hogy egy orvosnak középen kell állnia. Egy országunk, egy népünk, egy Maglód nagyközségünk van. Éppen ezért, részrehajlás

nélkül szeretné a község érdekeit képviselni minden maglódi lakos támogatásával.

A közvetlen kapcsolatokat ápoló doktor egyébként zárkózott személyiség. Talán ez az ellentmondás a róla kialakított kép kulcsa. Sokirányú tevékenysége, sokrétűsége kevésbé ismert a lakosság körében. Így csak az életébe belelátók tudják róla, hogy az érdeklődési köre az Atlantisz története, amely teóriájához a helyszíni kutatásai során a minószi (krétai) Atlantiszt véli összekapcsolni. Különösen vonzódik a régészethez, a Körös- és Tiszai kultúra emlékeihez, de éppúgy érdekli őt a képzőművészet, a filmkészítés, és otthonos a számítástechnikában is. A minószi Atlantisz című filmjét a televízió is sugározta, hasonló című könyve a közeljövőben jelenik meg.

"Volt idő, amikor azzal vádoltak, hogy túl sokat szerepelek, holott csak egy végtelenül elszánt Maglódért való tenni akarás munkálkodik bennem. Nem tudom miért, de a lokálpatriotizmusom már már életfilozófiámmá vált" - vallja magáról.

Olyan koncepciózus ember, akiből valósággal záporoznak az ötletek. Így nem csoda, hogy ez a könyv is az ő elképzelései szerint született meg. Gyűjteni kezdte a helybeli családok régi fotóit, saját költségén száz számra készítette az új képeket. Orvosi feladatai ellátása után önzetlenül talpal, szervez nap mint nap, esténként pedig Maglód internetes honlapját szerkeszti éjszakáig. Véleménye szerint a következő évtizedekben az informatika forradalmára lehet számítani. Felpörög minden, s aki nem képes az új hullámhosszra állni, az lemarad. Azért dolgozik a honlapon, hogy a világ elé tárja Maglód értékeit. A Maglód weblapon Az emberek, sorsokban éppen azokat a falubelieket mutatja be, akikről meglehetősen keveset tud a közvélemény, és akiknek élete valóban különleges.

Dr. Móczár Istvánt lehet szeretni vagy nem szeretni, de nem lehet őt nem ismerni vagy nem elismerni, mert a Hazafias Népfront nevéhez kapcsolódó '70-es és '80-as évekbeli útépítő és fásítási programja és az általa szervezett "zöld mozgalom" eredményei senki elől sem maradtak rejtve. 1990-ben, a rendszerváltást követően a legnagyobb - ahogy mondani szokta - marketing munkája a központi orvosi rendelő építése volt. Időközben több orvosi szakágból szerzett szakvizsgát. Soha nem számolja, hogy nyugdíjáig mennyi ideje van még hátra. Ma is tele van tervekkel, ötletekkel. Különösen sokat tett Maglódért településfejlesztési ambíciójával. Lánya mellette dolgozik a praxisban szakorvos jelöltként, felesége Maglódon tanít s a napokban kapta meg a 30 éves jubileumi tanári elismerését.

"Maglód-nyaraló körzeti orvosa" című, 1978 szeptemberében, Juhász Róbert róla szóló cikkéből érdemes idézni egy részletet: "Nem könnyű egy olyan ember, aki mindig valami mást, mindig valami újat, mindig valami jobbat szeretne. Az ilyen embertől nem lehet nyugodni. Mindig találnak valami változtatni valót ...Élesztő emberek, kelni kell velük... - Ha kezdeni tudnám, újból, újra csak így kezdeném. Kérdem: ismeri-e Aragonnak ezt a Gabriel Périről szóló versét, amiből idézett. Nem kapok választ, föltehetően önmagától kérdezett valamit s észre sem vette, hogy hangosan válaszolt a kérdésére. Nem nekünk felelt, magának".

Minden korban és minden községben szükségeltettek és voltak megszállott, igazán közösségi vénájú személyiségek. Ilyen Maglódon dr. Móczár István.